Yozgat Bozok Üniversitesi

TOPLANTI TUTANAKLARI

UZEM Toplantı Tutanakları

UZEM Toplantı Tutanağı  13.02.2023
UZEM Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı  22.03.2023
UZEM Toplantı Tutanağı  22.06.2023
UZEM Toplantı Tutanağı  01.10.2023