Yozgat Bozok Üniversitesi

HAKKIMIZDA

Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, 19 Eylül 2013 tarihli 28770 sayılı kararla Resmi Gazetede yayınlanarak faaliyetine başlamıştır.  Merkezin amacı; yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra merkez, bilgi ve iletişim teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve sürekli eğitim, ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini planlar ve yürütür. Ayrıca UZEM, Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve yetişkin eğitiminde çevrimiçi temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri çevrimiçi ile desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Üniversitenin farklı birimlerinde ve diğer üniversitelerde uzaktan öğretim sistemlerini kurmak, Üniversite alt yapısını kullanarak bu konuda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek bilincindedir. Uzaktan öğretim ile ilgili ders, seminer ya da kurslar için öğretim materyalleri geliştirmeyi ve uygulamayı da kendisine görev bilir. Derslerin yanı sıra Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamaya ya da mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncelleme yapmayı amaçlamaktadır. UZEM sadece Üniversite için ve üniversiteler arası çalışmalar yürütmekle kalmayıp kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını uzaktan öğretime uyarlayarak, verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Uzaktan öğretim hakkındaki birikimi diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmayı, süreli/süresiz yayınlar yapmayı amaçlamaktadır. Merkezin yönetmelik çerçevesinde belirlenen görevleri aşağıda sunulmuştur:

Rektörlük binasının giriş katında hizmet veren UZEM, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek için teknik, malzeme ve insan kaynaklarının giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.