Yozgat Bozok Üniversitesi

AMAÇ VE HEDEFLER

Merkezin amaçları şunlardır:

a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen ön lisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve sürekli eğitim dâhil, ders, kurs, seminer, konferans, sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak.

c) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği artırmak ve bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarını kullanarak eğitimin etkinliğini artırmak.

d) Eğitim-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

e) Uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.