Yozgat Bozok Üniversitesi

MİSYON

Misyonumuz;

YOBÜ-UZEM, Uzaktan eğitim ve karma eğitim sürecinde öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran bilimsel ve teknolojik altyapı oluşturma, yenilikçi öğretim materyali tasarlama, ölçme ve değerlendirmedeki geribildirimlerle planlamalar yapma ve uluslararası çapta rekabetçiliğe ve yenilikçiliğe önem veren bir merkez olma misyonuna sahiptir.