Yozgat Bozok Üniversitesi

UZAKTAN EĞİTİM SINAV KURALLARI

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

UZAKTAN EĞİTİMLE YAPILAN SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

Madde 1: Öğretim elamanları tarafından duyurulan tarih ve saatte öğrenciler, Google Classroom üzerinden sınavlara katılacaklardır. Öğrencilerin bu tarihte sınava katılmaları ve bu tarihe kadar Google Classroom üzerinden ilgili derse kaydolmaları kendi sorumlulukları altındadır. Bu tür mazeretler kabul edilmeyecektir.

Madde 2: Öğrencilerin derslere ve sınavlara katılmaları için kurumsal e-posta kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle OGRENCİNUMARASI@ogr.bozok.edu.tr şeklindeki kendilerine ait kurumsal e-posta adresiyle sınava katılmaları ve başka bir e-posta adresiyle katılmaları durumunda sınavları geçersiz sayılır ve Madde 4 ile belirtilen işlemler uygulanır.

Madde 3: Öğrenciler, sınav ekranında karşılarına çıkan Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı gibi alanlara doğru bilgileri yazmakla yükümlüdürler. Aksi durumda sınavları geçersiz sayılır ve Madde 4 ile belirtilen işlemler uygulanır.

Madde 4: Uzaktan eğitimle yapılan sınavlarda Üniversitemizin Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Üçüncü Bölümünde yer alan Sınavlara İlişkin Genel Esaslar geçerlidir. Bu yönetmeliğin 24. Maddesi esasıyla sınavın düzeni öğretim elemanlarımız tarafından sağlanacağı için öğrencilerimizin bu düzene uymaları gerekmektedir. Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek, sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek, sınavlarda tehditle kopya çekmek, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek gibi nedenlerle sınav düzenine uymayan öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nce işlem yapılır.

Madde 5: Her öğrenci sınavı bir defa yanıtlama hakkına sahiptir. Birden fazla yanıtlama yapılmayacaktır. İnternet bağlantısı kesilmesi gibi durumlar, sınav formu yenilenmektedir. Sınav sorularının en altında yer alan “Gönder” tuşuna (butonuna) tıklayıncaya kadar sınavlar teslim edilmemiştir. Bu nedenle Gönder butonuna tıklatıldıktan sonra sınavı teslim edildiğine bir uyarı geldiğinde sınav tamamlamıştır. Sınavın teslim edilmesi öğrencilerin sorumluluğuna aittir.

Madde 6: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca öğretim elemanlarımızın hazırladığı sınavlar ve sorular, öğretim elemanlarımızın kişisel verisi olarak değerlendirilecektir. Bu sınav ve soruların depolanması, saklanması, başka platformlarda paylaşılması, yanıtların dağıtılması gibi durumlarda KVKK ihlali yapan kişi/kişiler sorumludur. Bu ihlali yapan kişiler hakkında yasal işlemler yapılacaktır.

Madde 7: Yukarıdaki kurallar ödev, kısa test, proje, rapor gibi öğretim elemanının uzaktan eğitim sürecinde kullandığı değerlendirme araçları için de geçerlidir.