Yozgat Bozok Üniversitesi

HABERLER

ÜNİVERSİTEMİZDEN “SALGIN SÜRECİ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME” KONULU ÇALIŞTAY

ÜNİVERSİTEMİZDEN “SALGIN SÜRECİ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME” KONULU ÇALIŞTAY

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı” başladı.

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı” Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşması ile başladı. Online olarak düzenlenen ve Türkiye farklı üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerin konuşmacı olarak katıldığı çalıştay gün boyunca devam edecek.

Çalıştay açılışında konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversite olarak Uzaktan Eğitim’in henüz üzerinde yeterince konuşulmayan Ölçme ve Değerlendirme konusunda önemli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini ve konunun bugün konuşularak Uzaktan Eğitim alanına ciddi katkı sağlayacağını ifade etti. Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ, pandemi sürecinin olmazsa olmazı haline gelen uzaktan eğitimle beraber eğitimde de ilklerin yaşandığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ: “Dünyada her alanda olduğu gibi eğitim alanında da ilkleri yaşamaya başladık.”

Yozgat Bozok Üniversitesi, YÖK Başkanımızın deklarosyonu ile 23 Mart itibariyle Uzaktan Eğitime başladı. Üniversitemiz bu süreçte UZEM altyapısını kontrol edip, gerekli yapılanmayı sağlayarak yeni sisteme adapte oldu. Bu süreçte gerek öğrenci odaklı gerekse akademik personel odaklı aldığımız geri bildirimlerle var olan bir platform olan uzaktan eğitimi nitelikli bir hale taşımaya başladık. Özellikle hocalarımızın bu süreçte karşılaştıkları problemlere yönetim olarak çözüm bulmaya çalışırken, diğer taraftan materyaller noktasında kendilerine destek olmaya çalıştık. Kısa sürede de öğrencilerimize yüz yüze eğitimi aratmayacak noktada bir kalite yakalamaya çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ölçme değerlendirme parametrelerini de bu süreçte arkadaşlarımızla beraber yürütmeye çalıştık. Bu hususta da kısmen başarılı olduk diyebilirim.

Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ: “Uzaktan Eğitim sürecinde Üniversite olarak kısa zamanda çok ciddi mesafe aldık”

Salgın sürecinin ortaya koyduğu en önemli konulardan birisi uzaktan eğitimin bir şekilde içselleştirilebilmesi idi. Bizler bir yandan bu noktada eksiklerimizi tamamlamaya çalışırken öte yandan YÖK Başkanımızın da ifade ettiği üzere bizler de %40’lık bir karma eğitim modeli üzerinde hazırlıklarımızı da tamamlamıştık. Hem karma eğitimin süreçlerini yönetebilmemiz, artık bundan sonra olmazsa olmaz olacak olan karma eğitimi üniversitemizin bir geleceği olarak işletirken, diğer taraftan da öğrenci memnuniyeti ve başarısının ıskalanmaması gerektiğini dikkate alarak, öğrencilerimizin çok büyük beklentisi olan dijital ortamda da olsa bir mezuniyet töreni düzenledik. Bu öğrencilerimiz açısından ciddi anlamda bir memnuniyet sağladı. Özellikle son sınıf öğrencilerimiz bu süreçte yine yaşadıkları aksaklıkları ve mağduriyetleri giderme adına yaklaşık 2900 öğrencinin katıldığı uzaktan eğitimle yaz okulu düzenledik.

Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ: “BOYSİS: Bozok Öğrenme Yönetim Sistemini kurduk”

Geldiğimiz nokta itibariyle uzaktan eğitimde üç farklı sistemin bir araya getirildiği BOYSİS adını verdiğimiz Bozok Öğrenme Yönetim Sistemini oluşturduk. Burada Öğrenci Bilgi Sistemi, Öğrenme ve Öğretme Yönetim Sisteminin bir platformla hayata geçirdik. Yeni öğretim yılında bu platform üzerinden çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bizler üniversite olarak bu süreci başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü düşünüyorum. Bu çerçevede başta YÖK Başkanımız olmak üzere YÖK yönetiminin belirlediği vizyon çerçevesinde bizler de belirlenen vizyon çerçevesinde adımlarımızı attık. Bu çalıştay, bu belirlenen vizyona katkı sunmak üzere hazırlanmıştır. Çalıştayda emeği geçen başta Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yücel Güney olmak üzere UZEM yetkililerine ve Çalıştaya katkı sunacak olan tüm kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Daha sonra açılış konuşmalarını gerçekleştiren YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ise salgın sürecine sadece Üniversitelerin değil, dünyanın hazırlıksız yakalandığını, ancak Türkiye’deki Üniversitelerimizin her şeye rağmen bu süreçte çok önemli bir başarı elde ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Gündoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan: “Uzaktan Öğretimde temel amacımız eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.”

“YÖK olarak altı aydır dünya üniversitelerinin uygulamalarını kontrol ediyoruz. Neler yaptıklarını adım adım takip ediyoruz. Gerçekten bakıldığında Türkiye’deki üniversitelerimiz sürece çok hızlı adapte oldular. Sürecin başladığı mart ayında iki hafta içinde tüm üniversitelerimiz uzaktan eğitime iyi bir şekilde adapte oldular ve süreci başarılı bir şekilde tamamladık. Elbette yüz yüze eğitimdeki kaliteyi yakalayamadık. Dünyanın hiçbir yerinde de böyle olmadı. Ama buradaki temel amacımız yükseköğretimin, eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamaktı. Öncelikle bunu başardık. İnsanların evlerine kapandığı bir dönemde evlerinden de eğitim alabileceklerini gösterdik. Verimliliği tartışılabilir ama bu başarıda tüm yöneticilerimizin, hocalarımızın ve öğrencilerimizin payı var. İnanıyorum ki pandemi süreci sona erdikten sonra uzaktan eğitim anlamında elde etmiş olduğumuz deneyimler kazanımlar, uzaktan eğitim ile ilgili öğrenme teknolojilerinin getirmiş olduğu zenginlik bundan sonra da bizim yüz yüze eğitimimiz ve kampüs eğitimimize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bu süreçte alt yapı başta olmak üzere birçok sorun yaşadık. Üniversiteler kendi sistemlerini geliştirmeye başladı. Kedi element ve kendilerine özgü sistemlerini geliştirmeye başladılar. Bu çok sevindirici bir şey.  Önümüzdeki dönemde hem internet alt yapısı hem de sunucu alt yapı imkânlarının gelişmesiyle bunun da düzeleceğine inanıyorum.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan: “Yozgat Bozok Üniversitesi’nin gerçekleştirmiş olduğu bu çalıştay Uzaktan Eğitim alanına önemli katkı sunacaktır.”

Yozgat Bozok Üniversitemize bu çalıştaydan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Çalıştayın temasını güzel bir şekilde ortaya konulmuş. Uzaktan Öğretimin en temel konusu olan ölçme ve değerlendirme konusu dikkatlere sunulmuş. Daha önce de farklı üniversitelerde çalıştaylar yapıldı ama buralarda Uzaktan Öğretime dair genel konular konuşuldu. Ancak Yozgat Bozok Üniversitesi ilk defa bu sürecin en sıkıntılı, en netameli konularından birisini gündeme getirmiş oldu. Bu konunun gündeme getirilmiş olmasını çok değerli buluyorum. Bu tema üzerinden uzmanlarca bu konunun konuşulacak olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bugünkü toplantı sonrasında hocalarımızın sunmuş olacağı öneriler, yapacakları konuşmalar bizlere de ışık tutacaktır. YÖK olarak alacağımız kararlarda uzman görüşmelerine başvuruyoruz. Onları dinliyoruz. Alan uzmanlarımızın görüşleri neticesinde biz de birtakım kararlar alıp Üniversitelerimize duyuruyoruz. Dolayısıyla bugünkü toplantıda alınacak kararların, sunulacak önerilerin de ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tekrar başta Yozgat Bozok Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’a, tüm hocalarımıza, katılımcılara sunacakları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde inşallah sağlıklı günler içerisinde verimli bir eğitim dönemi geçirme temennisinde bulunuyorum.”

Gün boyunca devam edecek olan çalıştayda Covid-19 pandemi sürecinde çevrimiçi öğrenme ortamlarında ölçme ve değerlendirmede yaşanan sorunların, üretilen çözümlerin ve öğrenmelerin paylaşılması,  çevrimiçi öğrenme ortamlarında ölçme ve değerlendirme sürecinde geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi ve uzaktan eğitimde akreditasyon gibi konuları ele alınarak bilgi, deneyim ve tecrübeler paylaşılacak.

23.09.2020 13:45