Yozgat Bozok Üniversitesi

VİZYON

Vizyonumuz;

            Uzaktan öğretim alanında dünya çağında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek, uygulamalı araştırma çalışmalarıyla bilgi üretimine katkıda bulunmak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik toplulukların, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan, nitelikli ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarıyla rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık, tercih edilen bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.